Skip to main content

Byt kurs/produkt/sektion i kursinstans i Canvas

  1. Öppna Canvas och logga in på ditt konto.
  2. Navigera till den specifika kursen där du vill hantera avsnitten och välj Torusmodulen.image.png
  3. I kursens huvudnavigeringsmeny, leta efter avsnittet som heter "Manage".
  4. Klicka på "Manage" för att visa alternativ för hantering av kursavsnitten.image.png
  5. I listan över avsnitt väljer du det avsnitt du vill ta bort och klickar på "Delete Section".
  6. Efter att du har bekräftat borttagningen av avsnittet, bör du få en bekräftelse.
  7. OBS: Om det finns studenter som tidigare var anslutna till det avsnitt du tar bort, kommer Torus att arkivera deras data. Om du behöver tillgång till den informationen, kontakta kursmentor@kth.se.
  8. Nu, gå tillbaka till Torusmodulen i kursen och tryck på den.image.png
  9. Du kommer nu bli ombedd att välja en ny sektion.