Skip to main content

Hur importerar man uppdateringar till en kurs?

Uppdateringar av ett projekt (som det kallas i Torus när man skapar kursmaterial) kan knuffas ut till alla kurser (sektioner som det kallas av CMU) om man kryssar i rätt ruta vid publiceringen. Gör man inte det, eller om man av någon anledning inte vill knuffa ut alla uppdateringar till alla kurser, behöver varje lärare som vill ha uppdateringarna importera dessa själv.

Gå till Torus via Canvas, gå till Manage: Manage Source Materials.

image.png

Välj View update:

image.png

Klicka på Apply Update:

image.png