Skip to main content

Hur ställer man in betygskriterier (Assessment settings)?

Som inloggad lärare i en kurs, gå till Manage Section > Assessments settings och därefter SCORING näst längst till höger i bilden nedan. Tyvärr är den amerikanska förinställningen "Average", dvs medel, vilket vi vanligen sätter om till Best, dvs bästa resultat på betygsatta prov (graded pages) som man får göra om. Den blå knappen "Bulk apply" kan användas för att kopiera inställningen på en sida till övriga sidor.

image.png