Länka ett Authoring-konto till ett Learner/Educator konto

Torus rekommenderar att du har en e-postadresser för din roll som kurskonstruktör (Authoring) och en annan för din lärarroll (Learner/Educator). Det går att göra en koppling mellan dessa konton när du är inloggad på ditt Learner/Educator-konto genom att klicka på din ikon i över högra hörnet.


Revision #1
Created 21 June 2023 12:23:11 by Olle Bälter
Updated 21 June 2023 12:30:23 by Olle Bälter