Skip to main content

Vad är frågebaserat lärande?

Frågebaserat lärande, eller egentligen, aktivitetsbaserat lärande, är en variant av Sokratiskt lärande, men det bästa sättet att förstå är förstås att prova på det i KTHs kurs för frågebaserat lärande, som i sig är utvecklad med en KTH-vidareutveckling av frågebaserat lärande, nämligen rent frågebaserat-lärande.