Skip to main content

Vad är Torus?

Torus är en plattform för fråge- och aktivitetsbaserat lärande som utvecklas på Carnegie Mellon University, inom projektet Open Learning Initiative (OLI). Eftersom OLI både är ett projekt, en metodik och tidigare var även en plattform, refererar vi på KTH ofta till metodiken som frågebaserat lärande (question-based learning, QBL) för att skilja delarna åt. Metodiken har ett mycket gott vetenskapligt stöd för att effektivisera lärande. De två mest imponerande studierna är att metodiken är sex gånger så effektiv som att läsa text eller titta på video, samt att om man använder metodiken konsekvent över en hel kurs, kan studenterna spara hälften av sin studietid, med bibehållna resultat.