Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

12 total results found

Vad är Torus?

Torus på KTH

Torus är en plattform för fråge- och aktivitetsbaserat lärande som utvecklas på Carnegie Mellon University, inom projektet Open Learning Initiative (OLI). Eftersom OLI både är ett projekt, en metodik och tidigare var även en plattform, refererar vi på KTH ofta...

Vad är frågebaserat lärande?

Torus på KTH

Frågebaserat lärande, eller egentligen, aktivitetsbaserat lärande, är en variant av Sokratiskt lärande, men det bästa sättet att förstå är förstås att prova på det i KTHs kurs för frågebaserat lärande, som i sig är utvecklad med en KTH-vidareutveckling av fråg...

Hur skapar man en sida i Torus?

Torus på KTH

Create: Curriculum Det tar er till en sida där ni förslagsvis skapar en övningssida med   Create Practice Page

Torus workshop information

Torus på KTH

Download This document contains the presentation slides used in the workshop. Use this to download information you would like to have digitally. Upload This is the document where you should add your slides so that we can present them to the rest of the clas...

Hur publicerar man en kurs?

Torus på KTH

"Publicering" kan betyda två olika saker: Publicera en kurs, eller ändringar i en kurs, så att andra kan hitta kursen, eller få med de senaste uppdateringarna av kursmaterialet. Detta görs med Publish: Publish:  Göra en kurs publik så att att studenter k...

Hur skapar man ett Learner/Educator konto?

Torus på KTH

Gå till https://qbl.sys.kth.se/registration/new och fyll i informationen (eller logga in med Google). Det är klokt att använda en annan e-postadress än till ditt Authoring-konto (om du har ett sådant). Om du kommer till en sida som visar Torus-kurser och att...

Länka ett Authoring-konto till ett Learner/Educator konto

Torus på KTH

Torus rekommenderar att du har en e-postadresser för din roll som kurskonstruktör (Authoring) och en annan för din lärarroll (Learner/Educator). Det går att göra en koppling mellan dessa konton när du är inloggad på ditt Learner/Educator-konto genom att klicka...

Hur sätter man slutdatum för betygssatta sidor i Torus?

Torus på KTH

Gå till kursen via Canvassidan. Under fliken Manage, hitta länken Scheduling och gå till den sidan. Ignorera datumlistan, men öppna kursen med plustecknet längst till vänster. Leta reda på en test, välj den och skriv in Due By: Spara! Upprepa för alla tester...

Hur ändrar man antalet försök på en betygsatt sida?

Torus på KTH

Antalet försök på en betygsatt sida är normalt satt till fem försök. Det finns pedagogiska anledningar till detta: alla kan göra misstag, får man göra misstag och lära sig från dem minskar stressen, därav får man mer än ett försök. Däremot om man har ett obegr...

Hur importerar man uppdateringar till en kurs?

Torus på KTH

Uppdateringar av ett projekt (som det kallas i Torus när man skapar kursmaterial) kan knuffas ut till alla kurser (sektioner som det kallas av CMU) om man kryssar i rätt ruta vid publiceringen. Gör man inte det, eller om man av någon anledning inte vill knuffa...

Hur lägger man till Torus i Canvas?

Torus på KTH

I väntan på att Torus ska bli allmänt tillgängligt på KTH ser proceduren ut så här: Be Krzysztof Starzecki <krzsta@kth.se> på IT att öppna din canvasomgång för Torus, ange siffrorna i URL-en (e.g. med URL-en https://canvas.kth.se/courses/42449/  är det 42449 ...

Hur ställer man in betygskriterier (Assessment settings)?

Torus på KTH

Som inloggad lärare i en kurs, gå till Manage Section > Assessments settings och därefter SCORING näst längst till höger i bilden nedan. Tyvärr är den amerikanska förinställningen "Average", dvs medel, vilket vi vanligen sätter om till Best, dvs bästa resultat...